Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

1.) Rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ (s možností online výuky a praxí na počítači)

Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci.

Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví (dříve podvojného účetnictví) a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Celý kurz můžete absolvovat i formou online výuky. Pouze praktickou část - praxe na počítači a závěrečnou zkoušku je nutné absolvovat v učebně. Výuka probíhá 2 x týdně ve 120 minutových blocích. Celkem tedy 24 x 120 minut.

Součástí ceny kurzu je voucher na 1 měsíc zdarma na portál www.daneprolidi.cz

 

Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha.  Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka:  Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledu

 9. Časové rozlišení a dohadné účty

 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Účtování tvorby a zrušení opravné položky a odpis pohledávek. Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky k pohledávkám a kdy lze pohledávku odepsat. Účtování tvorby a zrušení ostatních opravných položek. Účtování zákonných a ostatních rezerv. Podmínky, kdy lze tvořit zákonnou rezervu. Rizika špatné tvorby rezervy.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro rok 2017

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.

 15. Daň z příjmu fyzických osob:

 16. Daň z příjmu právnických osob:

 17. DPH:

 18. Silniční daň:

 19. Závěrečná zkouška

 

Kurz obsahuje 2 varianty: minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Délka kurzu je 160 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 80 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin

Cena kurzu je 10 000,--

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

Dopolední kurz 

7.10. - 18.12.2019 Výuka probíhá 2 x týdně od 8.00 do 12.00. (minimální počet zájemců 3)

7.10., 9.10., 14.10., 16.10., 21.10.  22.10., 29.10., 30.10., 11.11., 13.11.. 18.11., 20.11., 25.11., 27.11., 2.12., 4.12., 9.12., 11.12., 16.12., 17.12., 18.12.2019

 

Další termíny budou vypsány od ledna 2020.

 

Další  možnosti výuky:

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je  30 000,--.

ONLINE KURZ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači)

b) skupinová výuka:

- dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači)

- tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači)

 

 

 

2.) Rekvalifikační kurz MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (s možností online výuky a praxí na počítači)

Tento rekvalifikační kurz Vás naučí vše, co potřebujete pro práci mzdové účetní. Je určen pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o mzdovou problematiku.

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva a výpočtu mezd tak, aby jste byli schopni samostatně zpracovávat mzdy v menších i větších firmách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

 

Osnova kurzu:

1. Pracovně-právní problematika: Pracovní právo. Druhy pracovních poměrů. Vznik, změna a zánik pracovní smlouvy. Náležitosti pracovní       smlouvy.

2. Pracovní doba, dovolená: Druhy pracovní doby. Rozvržení pracovní doby. Přestávky v práci. Druhy dovolené. Podmínky pro čerpání             dovolené.

3. Překážky v práci: Druhy překážek ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. 

4. Dohody mimo pracovní poměr: Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

5. Výpočet mzdy: Výpočet hrubé mzdy. Výpočet příplatků a práci přesčas, o víkendu, ve svátek a v noci. Výpočet čisté mzdy.

6. Průměrný výdělek: Druhy průměrných výdělků. Výpočet průměrného výdělku.

7. Srážky ze mzdy: Druhy srážek. Výpočet exekučních srážek.

8. Náhrada za nemoc: Rozdíl náhrady za pracovní neschopnost a nemocenské. Výpočet výše náhrady za pracovní neschopnost. Specifické     příklady výpočtu (při bonusech na dítě a exekucích)

9. Roční vyúčtování: Komu může zaměstnavatel provést roční zúčtování. Postup při ročním vyúčtování. Uplatnění odpočtů a slev při ročním     vyúčtování.

10. Praktické účtování na počítači

 

 

 Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

Délka kurzu je 120 vyúčtovacích hodin (80 hodin v učebně, 40 hodin samostudium). Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 16 x 5 vyúčtovaích hodin

Cena kurzu je 10 000,--

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

Dopolední kurz 

7.10. - 4.12.2019 Výuka probíhá 2 x týdně od 8.00 do 12.00. (minimální počet zájemců 3)

7.10., 9.10., 14.10., 16.10., 21.10.  22.10., 29.10., 30.10., 11.11., 13.11.. 18.11., 20.11., 25.11., 27.11., 2.12., 4.12.2019

 

 

 

 

 

Další možnosti výuky: 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je  30 000,--.

ONLINE KURZ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 24 stodvacetiminutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 22 000,-- (bez praxe na počítači), 24 000,-- (s praxí na počítači)

b) skupinová výuka:

- dva účastníci kurzu: cena 18 000,--(bez praxe na počítači), 20 000,-- (s praxí na počítači)

- tři účastníci kurzu: cena 15 000,-- (bez praxe na počítači), 18 000,-- (s praxí na počítači)