Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

3.12.2018

Zvýšení minimální mzdy od roku 2019

20.11.2018 schválila vláda zvýšení minimální mzda na částku 13 350,--. 

Výše minimální mzdy ovlivňuje:

- výši zaručené mzdy. Zaručená mzda je dána v § 112 zákoníku práce. Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů.

- výši minimální hodinové mzdy u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Minimální hodinová mzda od roku 2019 je 79,80 Kč.

- maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35 zákona o dani z příjmu. Maximální výše slevy se uplatňuje ve výši minimální mzdy.

- uplatnění bonusu na dítě. Bonus na dítě lze uplatnit, pokud příjmy podle § 6 a 7 (příjmy ze zaměstnání a podnikání) přesáhnou za kalendářní rok šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2019 to tedy bude částka 80 100,--


 

5.12.2018

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ v roce 2019

 

Zdravotní pojištění

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2019 zvýší na 2 208 Kč. Lhůta pro zálohy zůstává stejná, zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce.

 

Sociální pojištění

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou

8 175 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost tak činí 2 388 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí 955 Kč.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Záloha na prosinec 2018 se nemusí dle přechodných ustanovení platit. Bude-li zaslána platba v období od 21. 12. do 31. 12. 2018, tj. po uhrazení zálohy za listopad, je považována za zálohu za prosinec 2018.