Účetnictví a kurzy Brno
Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno Účetnictví a kurzy Brno

 

ÚČETNICTVÍ (s možností praxe na počítači)

 

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Výuka kurzu je zakončená praxí na počítači, při které se naučíte účtovat v účetním programu Pohoda.

Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat. Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu. 
Součástí ceny kurzu je voucher  na 1 měsíc zdarma na portál www.daneprolidi.cz

 

Osnova kurzu:

 1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha.  Výkaz zisků a ztrát.

 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů.

 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů.

 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury.

 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů.

 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací.

 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů.

 8. Účetní závěrka uzávěrka:  Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledu

 9. Časové rozlišení a dohadné účty

 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků.

 11. Rezervy a opravné položky: Účtování tvorby a zrušení opravné položky a odpis pohledávek. Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky k pohledávkám a kdy lze pohledávku odepsat. Účtování tvorby a zrušení ostatních opravných položek. Účtování zákonných a ostatních rezerv. Podmínky, kdy lze tvořit zákonnou rezervu. Rizika špatné tvorby rezervy.

 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace.

 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro rok 2017

 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.

 

Kurz má 2 varianty: minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

a) účetnictví bez praxe na počítači - délka kurzu je 50 vyúčtovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 10 x 5 vyučovacích hodin.

Cena kurzu je 6 500,-- + DPH 21 %

b) účetnictví s praxí na počítači - délka kurzu je 60 vyúčovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 12 x 5 vyúčovacích hodin.

Cena kurzu je 7 500,-- + DPH 21 %

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

7.10. - 4.12.2019 Výuka probíhá 2 x týdně od 8.00 do 12.00. (minimální počet zájemců 3)

7.10., 9.10., 14.10., 16.10., 21.10.  22.10., 29.10., 30.10., 11.11., 13.11.. 18.11., 20.11., 25.11., 27.11., 2.12., 4.12.2019

 

Další termíny budou vypsány od ledna 2020.

 

 

 

 

Další možnosti absolvování kurzu: 

ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ:  Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat z tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má čtrnáct 120minutových lekcí výuky. Při online výuce je možná pouze varianta bez počítačů. Je však možná ukázka účtování v účetním programu Pohoda.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 9 800,-- + 21 % DPH

b) skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 6 000,-- + 21 % DPH,  tři účastníci kurzu: cena 4 000,-- + 21 % DPH

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky?  Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je 22 500,-- + 21 % DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová evidence

Jste živnostník a chcete si vést sám svoje účetnictví? Nebo chcete získat přehled o tom jak jednoduché účetnictví funguje? Naučíme Vás to. Tento kurz je určený zájemcům o získání komplexních znalostí potřebných pro samostatné vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu.

 

Osnova kurzu:

 1. Předmět, cíl, forma a obsah daňové evidence: Kdo vede daňovou evidenci. Druhy živností a postup při vyřízení živnostenského listu. 

 2. Evidence příjmů a výdajů: Peněnžní deník. Rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové. Zápis do peněžního deníku včetně praktických příkladů.

 3. Evidence pohledávek a závazků: Zápis faktur do knihy pohledávek a závazků. Úhrada faktur v peněžním deníku.

 4. Evidence dlouhodobého majetku:  Co patří do dlouhodobého majetku a jak se eviduje. Výpočet daňových odpisů a zobrazení při vyplňování daňového přiznání.

 5. Mzdová evidence: Výpočet mezd a jejich evidence v peněžním deníku

 6. Evidence DPH: Evidence DPH v peněžním deníku a výpočet výše daňové povinnosti

 7. Úpravy před uzavřením deníku příjmů a výdajů: Kontrola peněžního deníku a jeho uzavření. Výpočet zisku/ztráty

 8. Závěrečný opakovací příklad (zadání s reálnými účetními doklady)

 

Kurz obsahuje 15 vyučovacích hodin.Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 3 x 5 vyučovacích hodin. Minimální počet účastníků je 3, maximální 6.

 

Cena kurzu: 2 500,-- + DPH 21 %

 

 

Termíny kurzu (zobrazte v on-line kalendáři):

Délka kurzu je 15  vyúčtovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 3 x 5 vyúčtovaích hodin. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu katerina.porubanova@gmail.com pro sdělení aktuálního termínu školení.

 

ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má šest 120minutových lekcí výuky.

a) individuální forma (jeden účastník): cena 4 200,- + 21 % DPH

b) skupinová výuka: dva účastníci kurzu: cena 3 000,-- + 21 % DPH, tři účastníci kurzu: cena 2 000,-- + 21 % DPH

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:  Nevyhovují Vám termíny a čas výuky?  Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně. Cena individuálního  kurzu je 5 000,-- + 21 % DPH